Přeskočit na obsah

Kdo je adiktolog?

Název adiktologie vychází z latinského addictus – otrok, závislá osoba a logos – věda. A

Adiktolog je odborník na léčbu závislostí a ne jen na ně, ale umí léčit a poradit i při různých stupních pití – užívání předcházejících závislosti. Experimentálním užívání, rizikovém pití, škodlivém pití. Obecně lze říci čím dříve se s léčbou, nebo jen radou začne, tím je rychlejší a úspěšnější. Není nutné nechat to zajít až do úplné závislosti. Adiktolog si ví rady se všemi typy látek vyvolávajících závislost. Alkohol, marihuana, drogy, ale i třeba čokoláda. Stejně tak umí

pomoci i při nelátkových závislostech, kdy člověk není závislý na konkrétní látce, ale stále se opakující činnosti. Hazardní hraní, sázení, počítačové hry, sociální sítě, ale i třeba nakupování, sex, nebo cvičení a posedlost zdravým životním stylem.

Adiktolog se také zabývá prevencí a výzkumem závislostí.

Adiktologie se v ČR studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je souborem poznatků medicínských, psychologických, psychiatrických, sociálních a spirituálních vztahujícím se k závislostem. Vychází z holistického – celostního přístupu a biologického – psychologického – sociálního a spirituálního modelu. Vnímáme člověka jako celek se všemi jeho aspekty. Nesoustředíme se jen na biologickou podstatu nemoci jako lékaři, ale vidíme i ostatní. Jak člověk přemýšlí, jak žije, co ho trápí, co mu chybí.

Mgr. Radek Talpa