Přeskočit na obsah

Detoxifikace

Detoxifikace je krátký pobyt ve specializovaném zdravotnickém zařízení obvykle po dobu 1 – 3 týdnů. Jste ve stavu nemocných a můžete pobírat nemocenskou.

Detoxifikace se obvykle provádí u těžších odvykacích stavů na všech látkách a je bezpodmínečně nutná u těžkých odvykacích stavů na alkoholu, benzodiazepinech a barbiturátech. Těžké odvykací stavy na těchto třech látkách mohou být i životu nebezpečné a neléčený pacient může i zemřít.

V průběhu detoxifikace jsou Vám průběžně podávány léky, které se pomalu, postupně vysazují. Nedojde tak k rozvoji těžkého odvykacího stavu. Pro pacienta je to daleko snesitelnější než vysazení alkoholu – látky bez podpůrné léčby a hlavně bezpečnější.

Detoxifikaci lze obecně udělat v každé nemocnici, ale ne všude jsou ochotni jí dělat.

Některá zařízení jsou specializovaná na detoxifikaci i s doprovodným programem. Jiná zařízení Vám udělají jen detox v běžném psychiatrickém provozu jiných pacientů.

V Praze lze detoxifikaci udělat na 3 místech, ale bohužel se na ní čeká týdny. V celé České republice je 25 zařízení kde lze detoxifikaci provést a obvykle lze najít zařízení s volnou kapacitou do několika dnů. Seznam všech detoxifikačních oddělení Vám rádi poskytneme včetně webových stránek.

V některých zařízeních lze přímo pokračovat v ústavní léčbě.

Detoxifikace v žádném případě nenahrazuje léčbu je pouze jejím počátkem.

Rozhodnout o potřebě detoxifikace by měl vždy odborník. Adiktolog, nebo lékař s atestací návykové nemoci, nebo psychiatr zabývající se aktivně léčbou závislostí. A v tomto případě i kterýkoli lékař.

Prosím, pokud Vám odborník doporučil pobytovou detoxifikaci v žádném případě to nepodceňujte! V lepším případě si při vysazení alkoholu, nebo jiné látky prožijete velmi hnusný odvykací stav – absťák, v horším epileptický záchvat, nebo delirium tremens, v krajním případě můžete i zemřít.