Přeskočit na obsah

Doléčování

Doléčování – následná péče je pokračující ambulantní léčba po pobytové léčbě. V naší adiktologické ambulanci nutně nevyžadujeme dokončení celé léčby, ale nutná je propouštěcí zpráva s potvrzenou alespoň 3 měsíční abstinencí. Při pobytu kratším než 3 měsíce Vás samozřejmě neodmítneme, naopak jste vítání, ale budeme k léčbě přistupovat jako ke klasické ambulantní léčbě a ne jako k doléčování.

Docházení na doléčování do ambulance po pobytové léčbě obrovsky zvyšuje šanci úspěchu. Mnohé výzkumy uvádějí až o 80 % větší úspěšnost v abstinenci a následném šťastném životě pacienta než jen samotná pobytová léčba.

Po dokončení pobytové léčby není vše hotovo. Závislost není fraktura, která se zahojí a už není co řešit. Návratem do běžného života vše teprve začíná. Teď je třeba v praxi rozvíjet vše, co jste se v pobytové léčbě teoreticky naučili.

Během doléčování mohou být uzavřena témata nedokončená v pobytové léčbě. Mohou být aktuálně řešeny všechny problémy vyvstávající s návratem do běžného života po léčbě. Pacient je podporován v prevenci relapsu a všech dostupných řešení včetně skrytých myšlenek. Pacient je podpořen při zvládání případných bažení a všech ostatních negativních stavů, které mohou nastat. Máte v někom oporu. Společně je hledána cesta novým životem.

Abstinence není cíl, ale cesta ke šťastnému životu a ten je třeba teprve hledat.

A také si pokaždé přijdete pro pochvalu, jak Vám to skvěle jde. Nikdo jiný Vás asi nepochválí. Všichni budou brát jako samozřejmost, že už jste po pobytu v „odmašťovně“ vyléčení a nikdo nedocení, jak obrovské úsilí Vás zpočátku stojí každý den.